Integritetspolicy NutriGap AB

Integritetspolicy 2024-mars

NutriGap AB respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna integritetspolicy förklarar hur NutriGap AB samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder tjänsterna Nutrigap medlemskap, Nutrigap medlemskap premium samt hemsidan www.nutrigap.se (“Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

NutriGap AB är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till anna@nutrigap.se.   

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna integritetspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av NutriGap AB i samband med att du använder Tjänsten:

Information som du ger till oss

Person- och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

I tjänsten Nutrigap medlemskap ger du uppgifter om ditt matintag, symtom och dina blodprovsvar.

Information som samlas in på andra sätt

Teknisk data. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök.

Vid beställning av blodprover kommer blodprovsvaren att finnas hos NutriGap AB och underleverantör av provtagning och analys.

HUR DINA UPPGIFTER ANVÄNDS

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. NutriGap AB behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

För att tillhandahålla Tjänsten. Din person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att administrera ditt konto och för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att kunna fullgöra avtalet emellan oss). Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in, betalningsinformation för att genomföra och administrera dina betalningar i Tjänsten och tekniska data för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

För att kommunicera med dig. Din person- och kontaktinformation (bl.a. e-post och mobiltelefon) kan komma att användas för att skicka notifieringar och meddelanden till dig.

För att behandla dig och föra patientjournal m.m för dig som beställer provtagning Dina personuppgifter (inkl. hälsouppgifter) kommer att behandlas för att undersöka dig och för att ge dig medicinska råd. Det är nödvändigt för att medicinskt förebygga, utreda och behandla dina eventuella sjukdomar, skador och andra besvär. Dina personuppgifter kommer även användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation, samt för att uppfylla andra krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar. En del av uppgifterna kan till exempel behöva rapporteras till nationella hälsodataregister. Detta sker avkodat i dessa fall.

För att tillhandahålla kundtjänst. Dina personuppgifter (dock ej hälsouppgifter) kan komma att användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten (t.ex. buggar). Detta görs för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat NutriGaps intressen av att Tjänsten fungerar för att kunna genomföra möten med dig och andra.

För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter (inkl. hälsouppgifter) kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra orsaker för kontakt i Tjänsten, antal kontakter och längd på prenumeration av Tjänsten. Hälsouppgifter behandlas i de fall då det är nödvändigt för NutriGaps förvaltning av sina hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet Tjänsten. Övriga personuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen, bland annat NutriGaps intressen av utveckla och förbättra Tjänsten och användningen av den.

För att utveckla och förbättra Tjänsten. Teknisk data (inkl. allmän feedback) och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat NutriGaps  intressen av att utveckla och effektivisera sina sätt att ge korrekta tips och rekommendationer.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet tjänsten.

Generellt sett sparas din person- och kontaktinformation i Tjänsten så länge som du har kvar ditt konto.

Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Notera att återkallelsen av ditt samtycke inte påverkar NutriGaps rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

Dina personuppgifter kan dock behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. enligt patientdatalagen). Till exempel måste din patientjournal sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen.

DINA UPPGIFTER KAN DELAS MED ANDRA

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kan komma att delas med personer som arbetar hos NutriGap AB.

Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till NutriGap AB. Till exempel kan det röra ev provtagning där avtal finns med Synlab och Unilabs ”Tjänsteleverantören”.

Tjänsteleverantören behandlar bara uppgifter som förekommer i Tjänsten. Tjänsteleverantören får inte tillgång till dina hälsouppgifter. Tjänsteleverantören och andra leverantörer omfattas av samma sekretessregler som gäller för NutriGap AB och får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

Myndigheter. NutriGap AB kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter (t.ex. till Socialstyrelsen, Smiddskyddsinstitutet, Polisen eller andra myndigheter), om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. Du har rätt att få mer information om den uppgiftsskyldighet som NutriGap kan ha enligt lag.

Forskning. NutriGap AB kan komma att samarbeta med forskare inom kvinnohälsa och nutrition och kan därför spara dina inmatade mat och dryckesuppgifter för forskning. Du väljer själv om du vill bidra till forskning när du använder tjänsten. Dina uppgifter finns inte sparade kopplat till dig utan avpersonifierade.

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av NutriGap AB.  

Du som använder medlemssidorna får inte dela ditt konto med andra personer. Vid upptäckt har NutriGap AB rätt att stänga av ditt konto utan ersättning.

DU KAN ALLTID KONTAKTA OSS

NutriGap är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559443-8722 med säte i Jönköping, Bankeryd.

NutriGap AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Foodformation AB följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till anna@nutrigap.se  

KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.